Home

O nama

InterFinance d.o.o. osnovan je 2002. godine, i od tada našim klijentima pružamo usluge financijskog savjetovanja. Posebno smo aktivni na polju savjetovanja oko spajanja i preuzimanja i restrukturiranja trgovačkih društava.

Pored toga smo i ovlašteni sudski vještaci za financije, vrijednosne papire i investicijske fondove. Do sada imamo provedeno na desetke procjena vrijednosti, kako u sudskim procesima tako i vansudskih procjena vrijednosti.

Naše najveće prednosti su neovisnost i diskretnost


Usluge

01


Savjetovanje

Pružamo usluge savjetovanja oko korporativnog upravljanja, upravljanja investicijama, savjetovanja oko strukture kapitala te mogućnosti dokapitalizacija iz privatnih i javnih izvora.

02


M&A

Diskretno i efikasno savjetujemo naše klijente u procesima spajanja i preuzimanja: od traženja meta za preuzimanje, priprema za kupnju ili prodaju, provođenja procesa due dilligence-a, izrade valuacija,  strukturiranja transakcije pa do finalnog closinga – pratimo naše klijente u čitavom procesu.

03


Restrukturiranje

U procesu restrukturiranja društva, pružamo usluge izrade poslovnih planova, te savjetovanje oko prodaje neoperativne imovine i/ili dijelova društva.

04


Sudska vještačenja

Nudimo usluge sudskog vještačenja za područje financija, investicijskih fondova i vrijednosnih papira, notirani smo pri Trgovačkim i Općinskim/Županijskim sudovima u Republici Hrvatskoj. Secijalnost nam je izrada procjena vrijednosti.


Reference

 1. Preuzimanje Dalmatinske banke d.d. od strane Charlemagne Capital Private Equity (London)
 2. Preuzimanje Istarske banke d.d. od strane Dalmatinske banke d.d.
 3. Preuzimanje Brodomerkur d.d. od strane Mepas d.o.o.
 4. Preuzimanje Koestlin d.d.
 5. Obrana od pokušaja neprijateljskog preuzimanja – IPK Kandit d.d.
 6. Preuzimanje IPK Kandit d.d. od strane Mepas d.o.o.
 7. Prodaja DTR d.d. od strane Istarske banke d.d.
 8. Privatizacija Croatia Line d.d.
 9. Prodaja Lipa Mill d.d. od strane Heruc d.d.
 10. Obrana od neprijateljskog preuzimanja Istraauto d.d.
 11. Restrukturiranje Daruvarska pivovara
 12. Restrukturiranje Đuro Đaković d.d.
 13. Restrukturiranje Finvest Corp d.d.
 14. Restrukturiranje Heruc d.d.
 15. Restrukturiranje Hrvatska Pošta d.d.
 16. Restrukturiranje Lipa Mill d.d.
 17. Restrukturiranje Luxar d.o.o.
 18. Restrukturiranje Hoteli Zadar d.d.
 19. Restrukturiranje Poliklinika Medikol
 20. Restrukturiranje Proizvodnja drvenih stupova d.o.o.
 21. Vindija d.d. – savjetovanje oko korporativnog upravljanja
 22. Koka d.d. – savjetovanje oko korporativnog upravljanja
 23. Heruc d.d. – savjetovanje oko korporativnog upravljanja
 24. Centar banka d.d. – savjetovanje oko korporativnog upravljanja
 25. Jadrolinija d.d. – savjetovanje oko pregovora sa dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 26. ACI d.d. – savjetovanje oko pregovora sa dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 27. Pružne građevine d.o.o. – procjena vrijednosti, savjetovanje u privatizaciji
 28. Radionica željezničkih vozila d.o.o. – procjena vrijednosti, savjetovanje u privatizaciji
 29. HŽ infrastruktura – savjetovanje u privatizaciji
 30. HŽ putnički prijevoz – izrade procjena ovisnih društava, savjetovanje u privatizaciji

Kontakti

InterFinance d.o.o.

Uprava: Denis Fudurić, mag.oec.

Temeljni kapital: 4.000.000 kn,

uplaćen u cijelosti

Lokacija

Ulica grada Vukovara 237D

10 000 Zagreb, Hrvatska

Telefon

Tel. +385 1 2381 000

Fax. +385 1 2381 010